Diensten

Mijn diensten als boekhoudster
De diensten van Dewy Administratie zijn met name gericht op het midden- en kleinbedrijf.

U kiest voor een boekhoudster, die zich betrokken voelt bij uw bedrijfsvoering en die kan meevoelen in uw situatie als ondernemer. Deze betrokkenheid vertaalt zich concreet in een kundige en accurate afhandeling van uw financiële zaken en een persoonlijke benadering.
Financiële dienstverlening is immers maatwerk.

De verwerking van de financiële administratie wordt verzorgd met het boekhoudpakket Snelstart. Indien u wilt, is het ook mogelijk dat uw administratie ter plekke in uw eigen boekhoudsysteem wordt ingevoerd. Dewy Administratie heeft namelijk ervaring met diverse boekhoudsystemen, zoals Exact, IPower en Unit4.

Mijn diensten als secretaresse
Secretaresses hebben een breed takenpakket. Hoe kleiner het bedrijf, hoe meer verschillende taken zij uitvoeren. Hoe groter het bedrijf, hoe meer verantwoordelijkheden zij kennen.
Hoe dan ook, de secretaresse heeft de afgelopen jaren steeds meer verantwoordelijkheden en taken gekregen.

Als u het als kleine ondernemer of zzp’er druk heeft met de uitvoering van uw bedrijf, kunt u overwegen een secretaresse in te schakelen. Dewy Administratie is ook inzetbaar als secretaresse. Eventueel is het mogelijk dit te doen in combinatie met de financiële administratie.

01-Bloemblaadjes-Lotus-met-nummer-klein Financiële Administratie

Het invoeren en bijwerken van de administratie (bestaande uit crediteuren, debiteuren, bank & kas) staan bij veel ondernemers en ZZP’ers niet bovenaan de ‘to-do-list’.

Toch is een overzichtelijke administratie onmisbaar voor het opbouwen van een financieel gezond bedrijf. Als u bijvoorbeeld als starter uw bedrijfsadministratie wilt gaan inrichten, dient u onder andere aan de volgende zaken denken:

• Ga ik de boekhouding zelf doen of besteed ik dit uit?
• Heb ik een zakelijke rekening nodig?
• Hoe richt ik mijn administratie in?
• Wat kan wel en wat kan niet?

Met een duidelijk en tijdig administratieve inrichting kan een helder beeld worden bereikt m.b.t. de zaken van een onderneming. Op basis hiervan kan de koers van uw bedrijf bijgestuurd worden.

Samen met u bespreekt Dewy Administratie de volgende aspecten m.b.t. tot uw administratie:

• De administratie opzetten
• De administratie invoeren
• De jaarrekening samenstellen
• De omzetbelastingaangifte verzorgen (digitaal)

02-Bloemblaadjes-Lotus-met-nummers-klein Samenstellen jaarrekening
Om uw jaarrekening te kunnen samenstellen, zult u bij de aanvang van de verzorging van uw boekhouding van Dewy Administratie een checklist ontvangen. Op deze manier kan uw administratie zo efficiënt en effectief mogelijk worden samengesteld.

Voor het juist samenstellen van uw jaarrekening is Dewy Administratie afhankelijk van u.

03-Bloemblaadjes-Lotus-met-nummers-klein Aangifte Inkomstenbelasting
Indien u uw aangifte inkomstenbelasting door Dewy Administratie wilt laten verzorgen, wordt u vriendelijk verzocht om dit vóór medio februari door te geven. Naast uw financiële documenten zijn ook uw Burgerservicenummer en geboortedatum vereist.

U ontvangt van Dewy Adminstratie een checklist voor een juiste verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting.

04-Bloemblaadjes-Lotus-met-nummers-klein Aangifte Omzetbelasting
Dewy Administratie zorgt ervoor dat uw digitale aangifte voor de omzetbelasting (BTW) per maand, kwartaal of jaar op tijd ingediend wordt bij de Belastingdienst, zodra zij van u de administratie ontvangen heeft.

05-Bloemblaadjes-Lotus-met-nummers-klein Cursus zelfstandig boekhouden
Met behulp van boekhoudsoftware worden de financiële feiten van uw bedrijf vastgelegd.

Indien u zelf uw boekhouding wilt bijhouden en invoeren, kan Dewy Administratie u middels een korte cursus advies geven en kennis laten maken met de beginselen van het boekhouden, zodat u daarna zelf de gegevens in uw eigen boekhoudsysteem kunt invoeren.

06-Bloemblaadjes-Lotus-met-nummers-klein Secretariële ondersteuning
Dewy Administratie is ook inzetbaar als tijdelijke secretaresse en/of virtueel secretaresse. Eventueel is het mogelijk dit te doen in combinatie met de financiële administratie. Dewy Administratie verzorgt al uw secretariële en administratieve taken, zoals:

• Uittypen van brieven, verslagen en offertes
• Verzorgen van al uw correspondentie
• Facturen opmaken en versturen
• Archiveren van stukken
• Contact opnemen met klanten
• Uw e-mail en telefoon beantwoorden

De virtueel secretaresse:
Dewy Administratie verzorgt uw secretariële werk vanuit haar eigen kantoor. Een ideale mogelijkheid voor kleine zelfstandigen die wel secretariële ondersteuning nodig hebben, maar geen vaste secretaresse kunnen aannemen.

Het voordeel van een virtueel secretaresse is de flexibiliteit, oproepbaar indien nodig. Betaling geldt alleen voor het daadwerkelijk uitgevoerde werk en u hoeft geen werkplek te creëren.

07-Bloemblaadjes-Lotus-met-nummers-klein Beschikbaar op projectbasis
De dienstverlening van Dewy Administratie is ook beschikbaar op projectbasis voor een korte of langere periode. Dit vindt plaats op basis van een uurtarief.